Wellness Online-Shop

Bærekraftighet

Forpliktet til miljøet

På Gloria Thalasso & Hotels er vi oppmerksomme på hvor viktig det er å ta vare på miljøet.. Derfor har vi satt opp et regelverk for bærekraftighet og vi satser på nye, grønnere og mer effektive teknologier.

Gloria Thalasso & Hotels – We care

25 % av energien vi bruker kommer fra gjenvinnbare kilder som ikke forurenser. Vår bruk av sol- og varmeenergi har ført til en kraftig reduksjon i våre luftutslipp, og vi oppfyller derav Kyoto-protokollen i FN vedrørende klimatiske endringer.